Ci co liczyli tylko na koncert - przeliczyli się. Oprócz niego - dostali teatr jednego aktora na zawodowym poziomie.