Andrzejki były równocześnie otwarciem nowej sali widowiskowej Watry. Sala była pełna, a sam artysta - przerósł własne możliwości i nie tylko wcielił się, a praktycznie - był kilkoma legendami polskiej i światowej muzyki.

Foto i video: StanEvent